Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co., Ltd
Address: No.1, Jingmianyi Road, Duruan Town, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province
Service hotline: 0750-3668616
Company email:GDJYMotorcycle@gdjianya.com